Doradztwo personalne
Nasza firma oferuje szeroko rozumiane usługi z zakresu doradztwa personalnego. Specjalizujemy się zwłaszcza we wdrażaniu i przeprowadzaniu okresowych ocen pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych w firmach oraz w usługach outplacementowych.
Oceny pracowników

Okresowe oceny pracowników przynoszą firmie i pracownikom wymierne korzyści. Pracownicy poddawani ocenie mają poczucie, że firma jest zainteresowana, tym co się robi i jak to się robi. Jest to również okazja do przedstawienia pracodawcy własnej oceny sytuacji w firmie oraz przedstawienia swoich pomysłów.

Dla pracodawcy ocena okresowa to przede wszystkim system monitorowania efektywności pracy. Szczególnie ważna w firmach, które stale doskonalą swoje struktury i sposób działania. Okresowe oceny pracownicze to również ocena dojrzałości kadry menedżerskiej w danej organizacji.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Przeprowadzamy diagnozę potrzeb szkoleniowych w firmach oraz w oparciu o nasze kontakty wśród instytucji szkoleniowych proponujemy najkorzystniejsze jakościowo i finansowo rozwiązania.

Szkolenia niosą za sobą sygnał dla pracowników, że firma o nich dba i traktuje poważnie ich potrzebę rozwoju, co ma duży wpływ na kształtowanie motywacji pracowników.

Firma szkoląc swoich pracowników uzyskuje przewagę konkurencyjną, zwiększa swoje strategiczne zasoby wiedzy i zyskuje lojalność pracowników.

Outplacement

Jeśli firma dokonuje zwolnień pracowników to warto pomyśleć nad wdrożeniem odpowiedniego programu outplacementowego, polegającego na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym
pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia.
Korzyści jakie firma może osiągnąć z zastosowania outplacementu:

  • poprawa wizerunku firmy na rynku
  • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych
  • poprawę relacji z partnerami społecznymi, a zwłaszcza z istniejącymi w danej firmie związkami zawodowymi,
  • utrzymaniu dobrych relacji ze zwalnianymi pracownikami (nie palimy za sobą mostów)

Zapraszamy do współpracy z nasza firmą w zakresie wdrażania powyższych programów
personalnych. Naszą ofertę dostosujemy do Państwa potrzeb.